Kalite Hedeflerimiz

Rafineri Yapı olarak eserlerimizi oluştururken öncelikle İNSANA ve HAYATA değer veriyoruz. Projemizin başından sonuna kadar insana hizmet bizim en temel değerimiz konumunda bulunuyor.

  • Bu değeri oluşturmak ve geliştirmek için temel kalite hedeflerimiz şu şekildedir:
  • Karar vermede daha duyarlı ve daha gerçekçi yaklaşıma sahip olmak
  • Planlı süreç yaklaşımı ile daha kaliteli süreç yönetimi oluşturmak
  • SMART anlayış ve yaklaşımı ile optimum yönetim becerileri elde etmek
  • İnsanların katılımı ile daha yaşanılabilir projeler inşa etmek
  • Çevresel kalite yaklaşımı doğaya ve insana saygılı eserler meydana getirmek
  • Projelerimizde “insan” ve “huzur” kavramlarını ön planda tutmak