Çevre Politikamız

Rafineri Yapı olarak çevre politikamızı, firmamızın tüm seviyelerindeki faaliyetlerinde görebilmek mümkündür. Yaptığımız projelerde projenin çevreyle uyumunu, beklentinin ötesinde bir anlayışla bir değer ve anlayış olarak benimsiyoruz. Çevre alanındaki anlayışımızı iki kısımda inceleyebiliriz. Korunması Gereken Doğal Kaynaklar: Yaptığımız projeler esnasında gelecek nesiller için doğanın ve biyoçeşitliliğin korunması açısından doğal kaynakları korumanın ve kirliliği bertaraf etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Proje öncesi çevresel riskleri analiz ederek ürüne ait eko-tasarım modelleri geliştiriyoruz. Yaşam Döngüsü Tasarım Analizi Yoluyla Yeşil Projeler Üretme Çalışmaları: Planlama ve mühendislik süreçleri içerisinde çalışılan eko-bölgeler için yeşil projeler üretmeye ve bunları ulaşım, hareketlilik, nüfus gibi etmenleri de göz önünde bulundurarak şekillendirmeye çalışıyoruz.